Kurumsallık Politikamız
* Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve çalışanlarımızla olan tüm ticari faaliyetlerimizde ilgili yasalara uygun hareket etmek,


* Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kurumsal sorumluluğumuzu yerine getirebilmek amacıyla tüm ulusal yasa ve mevzuatlarla birlikte, müşterilerimizin belirlediği gereklilikleri yerine getirmek;* Uluslararası normları ve gelişmeleri dikkate alarak kurumsal sosyal performansımızı sürekli geliştirmek;Rim Ofset üst yönetimi Kurumsallık Politikalarının hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

      Web Tasarm